Autor
Editor
Autor

2015

La música de Nadal a Alcoi (2015), Alcoi, CAEHA / Ajuntament d'Alcoi, pp. 64.

La música de Nadal a Alcoi no és un treball d'investigació. En essència no aporta informació nova i els minsos detalls originals que dóna a conéixer són presents, d'una o d'altra manera, en les diferents publicacions aparegudes al llarg dels anys. No estem davant, per tant, d'una investigació monogràfica sinó, més aïna, es tracta d'una recopilació de dades, d'una organització temàtica del Nadal a Alcoi pel que fa a les seues manifestacions musicals. Pots accedir al pdf amb aquest enllaç a BIVIA.